Hotline trợ giúp

1900.55.88.05

Nhấn like và  G+1 đẻ nhận tin vé rẻº

Về chúng tôi

Chính sách giao nhận vé

Giao vé miễn phí

Tất cả khách hàng đặt vé trên web: www.vebay365.com;vebay365.com.vn;vetau365.com.vn; anphuco.com.vn;  của hệ thống vé bay 365. Nếu yêu cầu nhận vé tại nhà/tại cơ quan ( Địa chỉ mà khách hàng yêu cầu ), thì khi đặt vé khi lựa chọn phương thức thanh toán Quý khách chọn phượng thức thanh toán tại nhà.

Vebay365 giao vé miễn phí khu vực: Các quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều kiện:

- Thời gian đặt vé phải trước giờ khởi hành ghi trên vé ít nhất là 36h.

- Thời gian giao vé: Ngày 02 lượt ( Buổi sáng từ 11h, buổi chiều từ 16h30)

Tất cả các vé giao của hệ thống vebay365.com đều có mặt vé giấy theo mẫu của vebay365 và có đóng dấu, trước khi vé được giao nếu khách hàng tự đặt trên hệ thống vé bay365 thì có một thư điện tử xác nhận hành trình gửi trước đến email của Quý khách. Quý khách chỉ giao tiền mua vé có đầy đủ các chứng từ nêu trên, nếu trái với qui định trên mà xẩy ra tổn thất vebay365 không chịu trách nhiệm.

 

Giao vé có tính phí

Tất cả khách hàng đặt vé trên web: www.vebay365.com;vebay365.com.vn;vetau365.com.vn; anphuco.com.vn;  của hệ thống vé bay 365. Nếu yêu cầu nhận vé tại nhà/tại cơ quan ( Địa chỉ mà khách hàng yêu cầu ), thì khi đặt vé khi lựa chọn phương thức thanh toán Quý khách chọn phượng thức thanh toán tại nhà.

Vebay365 giao vé tính phí:

Điều kiện:

- Tất cả các khu vực trên cả nước ( Trừ các quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh).

- Thời gian đặt vé phải trước giờ khởi hành ghi trên vé ít nhất là 72h.

- Thời gian giao vé: Ngày 02 lượt ( Buổi sáng từ 11h, buổi chiều từ 16h30)

- Thời gian nhận vé tối đa: 02 ngày ( Tính từ ngày xác nhận vé )

- Phương thức giao: Giao bằng đường chuyển phát nhanh của các công ty chuyển phát.

- Mức phí: 30.000đồng/vé ( Áp dụng theo lần chuyển, không áp dụng theo số lượng vé chuyển ).

Tất cả các vé giao của hệ thống vebay365.com đều có mặt vé giấy theo mẫu của vebay365 và có đóng dấu, trước khi vé được giao nếu khách hàng tự đặt trên hệ thống vé bay365 thì có một thư điện tử xác nhận hành trình gửi trước đến email của Quý khách. Quý khách chuyển tiền mua vé qua các tài khoản của vebay365 có cập nhật trên trang web.

Ngoài các hình thức giao vé trên hệ thống vé bay có thể chuyển vé qua email hoặc thư điện tử.

Để nhận được sự trợ giúp vui lòng liên hệ Tổng đài: 1900.55.88.05

 

Trân trọng!

 

Công ty Vé An Phú

Hỗ trợ trực tuyến

Vé máy bay nội địa

Vé máy bay quốc tế